Category Archives: Ain-Hasad

Hukum Cemburu Kepada Orang Lain

Hukum Cemburu Kepada Orang Lain
Pertanyaan:
Kadangkala aku merasakan kekerasan dalam hatiku dan kadangkala aku merasa memiliki penyakit seperti syirik khafi (tersembunyi) atau cemburu kepada orang lain. Lantas, apakah solusinya? Aku sering membaca doa Rasul صلی الله عليه وسلم, “Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu sedangkan aku tahu dan aku memohon ampunanmu karena syirik yang tidak aku ketahui.” (HR. Ahmad dalam al-Musnad, no. 19109; disebutkan oleh al-Haitsami dalam al-Majma’, 10/ 226-227). Dan aku berdoa untuk orang-orang yang mana aku cemburu kepada mereka; apakah itu akan menghapuskan kesalahanku terhadap mereka, kemudian adakah solusi lainnya yang dapat menyembuhkanku dari penyakit yang berbahaya ini?

Jawaban:

Oleh Lajnah Daimah

Read the rest of this entry

Menimpakan ‘Ain Dengan Tanpa Sengaja

Menimpakan ‘Ain Dengan Tanpa Sengaja
Pertanyaan:
Apakah benar bahwa seseorang menimpakan ‘ain dengan tanpa sengaja, dan bagaimana mengatasinya?

Jawaban:

 Oleh Syaikh Ibnu Jibrin
Read the rest of this entry

Hukum Meminta A’in Supaya Mandi, dan Pengarahan Bagi Siapa yang Memintanya Darinya

Hukum Meminta A’in Supaya Mandi, dan Pengarahan Bagi Siapa yang Memintanya Darinya
Pertanyaan:
Terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, “Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya ‘ain-lah yang mendahuluinya, dan apabila kalian diminta mandi, maka mandilah.” [1] Apakah ini berarti tidak berdosa meminta ‘ain supaya mandi berdasarkan apa yang disinyalir dalam hadits. Apa nasehat anda terhadap orang yang memintanya darinya, karena sebagian orang akan marah bila dirinya diminta demikian?
Jawaban:Oleh Syaikh Ibnu Jibrin
(more…)