Hakikat Tasawuf

Hakikat Tasawuf
Pertanyaan:
Apa hakikat tasawuf itu? Apakah pada tasawuf itu ada segi kebaikan dan keburukan? Dan apakah tasawuf itu terpisah dari fiqih? Saya juga mohon perkenan Syaikh untuk berbicara menge-nai kehadiran Nabi yang terdapat dalam paham sufi, apakah ini memang hakikat? Kemudian dari itu, di negara kami, Sudan, sebagian orang penganut aliran sufi membangun kubah-kubah pada kuburan-kuburan dengan dalih dibangunnya kubah pada kuburan Rasulullah صلی الله عليه وسلم. Bagaimana hukum agama dalam masalah ini? Selanjutnya, apa hakikat nama-nama: al-futi, al-quthbi dan rijalul kaun yang terdapat dalam paham sufi?

 

Jawaban:

Oleh Lajnah Daimah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba’du,

Pertama: Mengenai hal itu, silakan anda membaca buku Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan buku Hadzihi Ash-Shufiyah karya Abdurrahman Al-Wakil yang berkaitan dengan masalah-masalah tasawuf.

Kedua: Adanya kubah pada kuburan Nabi صلی الله عليه وسلم bukan alasan untuk membangun kubah-kubah pada kuburan-kuburan pada wali dan orang-orang shalih, karena pembangunan kubah pada kuburan Nabi صلی الله عليه وسلم tidak berdasarkan atas wasiat beliau, tidak juga dari perbuatan para sahabat, para tabi’in maupun para imamul huda pada abad-abad pertama yang telah dinyatakan oleh Nabi صلی الله عليه وسلم sebagai generasi yang baik. Akan tetapi, pembuatan kubah itu berasal dari ahli bid’ah, padahal telah disebutkan dengan pasti dari Nabi صلی الله عليه وسلم, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.”[1] Dan diriwayatkan dari Ali -rodhiallaahu’anhu-, bahwa ia berkata kepada Abu Al-Hayyaj, “Ingatlah, aku mengutusmu untuk sesuatu yang aku ditutus Rasulullah صلی الله عليه وسلم untuknya. Janganlah engkau biarkan berhala kecuali engkau menghancurkannya, dan tidak pula kuburan yang dimuliakan kecuali engkau meratakannya.”[2] Karena pembuatan kubah pada kuburan Nabi صلی الله عليه وسلم itu tidak bersumber dari beliau dan tidak pula dari para imam yang baik, bahkan telah jelas yang membatalkannya, maka hendaknya seorang muslim tidak boleh berpatokan pada perbuatan ahli bid’ah dengan membuat kubah pada kuburan Nabi صلی الله عليه وسلم.

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

_________
Footnote:
[1] HR. Al-Bukhari dalam Ash-Shuluh (2697). Muslim dalam Al-Aqdhiyah (1718).
[2] HR. Muslim dalam Al-Jana’iz (969).
Rujukan:
Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah lil Buhuts Al-‘Ilmiyah wal Ifta’, 2/183.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Kategori: bid’ah
Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com

Advertisements

About hang puriah

Alhamdulillah Segala Puji hanya milik Allah Azza Wajalla yang telah melimpahkan nikmatNya [ Nikmat Iman, Islam, dan As-Sunnah ] | Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Sholaulah 'alaihi Wasalam | Allahumma Sholi'ala Muhammad waalaali muhammad | dan Mereka-Mereka [ salaf dan khalaf ] yang menggadaikan hidupnya untuk mempelajari memahami agama yang Haq ini sehingga kita di akhir zaman ini mendapatkan cahaya-cahaya islam | Biiznilaah | Semoga Allah Azzawalla merahmati mereka semua | Dan Seindah-indah nikmat adalah nikmat hidup dan mati di atas As-Sunnah | Karena inilah jalannya yang tertunjuki yang dibawa Nabi Sholaulah 'alaihi Wasalam | mari kita mengikuti mereka selangkah demi selangkah | Walaupun kita (khusus lebih khusus) tidak berilmu, dan tidak akan sanggup beramal (istiqomah) seperti mereka, waallahu waliyy at-taufig

Posted on April 27, 2013, in Aqidah. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: