Hukum Tawassul Dan Penjelasan Hadits al-Abbas

Hukum Tawassul Dan Penjelasan Hadits al-Abbas
Pertanyaan:
Apakah hadits ini kualitasnya ‘shahih’ dan menunjukkan bolehnya bertawassul dengan jah (kehormatan) para wali? Hadits dimaksud adalah: Dari Anas bin Malik -rodliallaahu’anhu- bahwasanya pada masa Umar bin al-Khaththab -rodliallaahu’anhu-, bila mereka ditimpa kekeringan, dia memohon turun hujan melalui perantaraan al-Abbas bin Abdul Muththalib sembari berkata, “Ya Allah, sesungguhnya kami pernah bertawassul kepadaMu melalui Nabi Kami, lantas Engkau turunkan hujan untuk kami, dan sesungguhnya kami (sekarang) bertawassul kepadaMu melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami.” Lalu dia (Anas) berkata, “merekapun akhirnya diberi curah hujan tersebut.”
Jawaban:
Oleh Syaikh Ibnu Utsaimin

Hadits yang diisyaratkan oleh si penanya tadi kualitasnya adalah shahih, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari akan tetapi siapa saja yang mencermatinya, dia akan mendapatkan bahwa justru (hadits tersebut) merupakan dalil atas tidak dibenarkannya bertawassul melalui jah (kehormatan) Nabi صلی الله عليه وسلم atau melalui orang selain beliau. Hal ini, dikarenakan makna tawassul itu sendiri adalah

اِتِّخَاذُ وَسِيْلَةٍ

(menjadikan suatu sarana). Dan kata

اَلْوَسِيْلَةُ

(sarana) maknanya ‘sesuatu yang menyampaikan kepada apa yang dimaksud’. Wasilah yang dimaksud di dalam hadits tersebut adalah kalimat dalam ucapan Umar di atas, “Sesungguhnya kami (sekarang) bertawassul kepadaMu melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan bagi kami.”[1] Maksudnya di sini adalah bertawassul kepada Allah سبحانه و تعالى melalui doa yang dilakukan oleh Nabi صلی الله عليه وسلم sebagaimana yang dikatakan oleh seorang laki-laki,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ اْلأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ يُغْيِثُنَا

“Wahai Rasulullah, harta kami telah musnah dan semua jalan pun telah terputus (tidak ada cara lagi yang dapat diupayakan-penj.), maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan (penuh rahmat) untuk kami.”

Demikian pula, karena dalam hadits tersebut, Umar berkata kepada al-Abbas, “Berdirilah wahai al-Abbas! Berdoalah kepada Allah”, maka dia pun berdoa. Bila benar ini dalam rangka bertawassul melalui jah, maka tentunya Umar akan bertawassul melalui jah Nabi صلی الله عليه وسلم sebelum bertawassul melalui al-Abbas sebab jah Nabi صلی الله عليه وسلم tentunya lebih mulia di sisi Allah ketimbang jah al-Abbas dan orang selainnya. Juga, andaikata hadits tersebut dalam rangka bertawassul melalui jah, tentunya yang lebih pantas dilakukan oleh Amirul Mukminin, Umar bin al-Khaththab adalah bertawassul melalui jah Nabi صلی الله عليه وسلم, bukan jah al-Abbas bin Abdul Muththalib.

Alhasil, bertawassul kepada Allah سبحانه و تعالى melalui doa orang yang diharapkan terkabulnya doa tersebut karena keshalihannya, hukum-nya tidak apa-apa. Para sahabat -rodliallaahu’anhum- sendiri bertawassul kepada Allah سبحانه و تعالى melalui doa Nabi صلی الله عليه وسلم untuk mereka. Demikian pula dengan Umar -rodliallaahu’anhu-, dia bertawassul melalui doa al-Abbas bin Abdul Muththalib -rodliallaahu’anhu-.

Jadi, tidak apa-apa hukumnya bila anda melihat seorang laki-laki yang shalih yang diharapkan sekali terkabulnya (doa) karena makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggalnya didapatnya dari cara yang halal dan karena dia dikenal sebagai orang yang ahli ‘ibadah dan takwa; (maka tidak apa-apa) anda memintanya agar berdoa kepada Allah untuk anda sesuai dengan yang anda inginkan, asalkan hal itu tidak menimbulkan sikap ghurur (bangga diri berlebihan sehingga menipu dirinya) ke dalam diri orang yang dimintai doa tersebut, sebab bila hal itu terjadi pada dirinya, maka ketika itu tidak boleh anda lakukan (yang seakan) membunuh dan membinasakannya melalui permintaan tersebut karena sikap itu membahayakan dirinya.

Saya juga tegaskan, hal seperti ini adalah boleh hukumnya namun saya tidak mendukungnya. Menurut saya, seseorang hendak-nya meminta kepada Allah سبحانه و تعالى melalui dirinya sendiri tanpa menjadikan perantara antara dirinya dan Allah sebab yang demikian lebih dapat diharapkan terkabulnya dan lebih dekat kepada sikap khasyyah (rasa takut). Saya juga senang bila seseorang meminta didoakan oleh saudaranya yang diharapkan doanya terkabul tersebut agar meniatkan berbuat baik kepadanya (orang yang berdoa) melalui hal tersebut bukan karena sekedar menyampaikan hajatnya belaka, sebab bila dia memintanya karena sekedar menyampaikan hajatnya, berarti dia sama dengan orang yang meminta-minta diberi uang dan semacamnya yang dicela. Sedangkan bila dia bermaksud dengan hal itu agar dapat memberikan manfaat bagi saudaranya, seperti berbuat baik kepadanya di mana perbuatan baik seorang Muslim tentunya akan diberi ganjaran pahala sebagaimana yang telah diketahui bersama, maka hal itu adalah lebih utama dan lebih baik. Wallahu waliyy at-Taufiq.

_________
Footnote:
[1] Shahih al-Bukhari, kitab al-Istisqa’, no. 1010.Rujukan:
Kumpulan Fatwa Seputar Aqidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 283-284.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Kategori: Aqidah
Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com

Advertisements

About hang puriah

Alhamdulillah Segala Puji hanya milik Allah Azza Wajalla yang telah melimpahkan nikmatNya [ Nikmat Iman, Islam, dan As-Sunnah ] | Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Sholaulah 'alaihi Wasalam | Allahumma Sholi'ala Muhammad waalaali muhammad | dan Mereka-Mereka [ salaf dan khalaf ] yang menggadaikan hidupnya untuk mempelajari memahami agama yang Haq ini sehingga kita di akhir zaman ini mendapatkan cahaya-cahaya islam | Biiznilaah | Semoga Allah Azzawalla merahmati mereka semua | Dan Seindah-indah nikmat adalah nikmat hidup dan mati di atas As-Sunnah | Karena inilah jalannya yang tertunjuki yang dibawa Nabi Sholaulah 'alaihi Wasalam | mari kita mengikuti mereka selangkah demi selangkah | Walaupun kita (khusus lebih khusus) tidak berilmu, dan tidak akan sanggup beramal (istiqomah) seperti mereka, waallahu waliyy at-taufig

Posted on March 7, 2013, in Aqidah. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: