Hukum Menyembelih Di Bangunan Kuburan Dan Berdoa Kepada Penghuninya

Hukum Menyembelih Di Bangunan Kuburan Dan Berdoa Kepada Penghuninya

Pertanyaan:Apakah hukum bertaqarrub (beribadah) dengan cara menyem-belih sembelihan di sisi bangunan kuburan para wali yang shalih dan ucapan yang berbunyi, “Berkat hak waliMu yang shalih, si fulan, maka sembuhkanlah kami atau jauhkanlah kami dari kesulitan anu”?

 Jawaban:

Oleh Syaikh Ibnu Baz

Telah diketahui bersama berdasarkan dali-dalil dari Kitabullah dan as-Sunnah bahwa bertaqarrub dengan cara menyembelih untuk selain Allah, baik untuk para wali, jin, berhala-berhala atau para makhluk lainnya adalah perbuatan syirik kepada Allah dan ter-masuk perbuatan orang-orang jahiliyah dan musyrikin.

Allah q berfirman,

Katakanlah, Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah). (Al-An’am: 162-163).

Yang dimaksud dengan ‘an-Nusuk‘ (pada kalimat: Wa nusuki– penj.) di dalam ayat tersebut adalah ‘adz-Dzabhu (penyembelihan). Dalam ayat tersebut, Allah صلی الله عليه وسلم menjelaskan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik kepadaNya sama halnya dengan shalat untuk selain Allah.

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah.” (Al-Kautsar: 1-2).

Dalam surat ini, Allah صلی الله عليه وسلم memerintahkan kepada nabiNya agar melakukan shalat untuk Rabbnya dan menyembelih untukNya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ahli Syirik, yaitu bersujud kepada selain Allah dan menyembelih untuk selainNya.

Demikian pula dalam firman-firmanNya yang lain,

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. (Al-Isra’: 23).

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah de-ngan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus. (Al-Bayyinah: 5).

Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Jadi, me-nyembelih merupakan bentuk ibadah, karenanya wajib dilakukan dengan ikhlas, untuk Allah semata.

Di dalam Shahih Muslim dari riwayat Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib –rodliallaahu’anhu-, dia berkata, Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ

Allah melaknat siapa pun yang menyembelih untuk selain Allah.” (Shahih Muslim, kitab al-Adhahi dari hadits Ali, no. 1978).

Sedangkan ucapan seseorang, “Aku meminta kepada Allah melalui (dengan) hak para waliNya”, “melalui jah para waliNya”, “melalui hak Nabi” atau “melalui jah Nabi”; maka ini semua bukan kategori syirik tetapi bid’ah menurut Jumhur Ulama, di samping merupakan salah satu sarana kesyirikan sebab berdoa adalah ibadah dan tata caranya bersifat tawqifiyyah. Selain itu, tidak ada hadits yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi kita yang mengindikasikan bahwa bertawassul melalui hak, atau jah salah seorang dari makhluk adalah disyariatkan atau dibolehkan sehingga tidak boleh bagi seorang Muslim menciptakan sendiri (mengada-adakan) suatu bentuk tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah صلی الله عليه وسلم. Hal ini berdasarkan firmanNya,

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. (Asy-Syura: 21).

Juga, berdasarkan sabda Nabi صلی الله عليه وسلم,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ

Barangsiapa yang berbuat baru (mengada-ada) di dalam urusan kami ini (dien ini) sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya, maka ia tertolak.” (Muttafaq ‘Alaih; Shahih al-Bukhari, kitab ash-Shulhu, no. 2697; Shahih Muslim, kitab al-Aqdhiyah, no. 1718).

Dan dalam riwayat Muslim yang juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam shahihnya secara muallaq (hadits yang dibuang satu atau lebih dari mata rantai periwayatannya lalu disandarkan langsung kepada periwayat yang berada di atas mata rantai yang dibuang tersebut-penj.) akan tetapi diungkapkan dengan lafazh yang pasti (tegas), disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Barangsiapa yang melakukan suatu amalan/perbuatan (dalam dien ini) yang bukan berpijak kepada perintah kami, maka ia tertolak.” (Diriwayatkan secara mu’allaq oleh Imam al-Bukhari, kitab al-Buyu’, bab an-Najasi dan dalam kitab al-I’tisham, bab Idza Ijtahada al-‘Amil. Riwayat ini diriwayatkan secara maushul (bersambung) di dalam Shahih Muslim, kitab al-Aqdhiyah, no. 1718)).

Makna sabda beliau رَدٌّ adalah tertolak bagi pelakunya dan tidak diterima.

Oleh karena itu, wajib bagi kaum Muslimin untuk mengikat diri dengan syariat Allah dan berhati-hati dari perbuatan yang di-ada-adakan oleh manusia alias bid’ah.

Sedangkan tawassul yang disyariatkan adalah dengan cara bertawassul melalui Asma dan ShifatNya, mentauhidkanNya dan amal-amal shalih yang di antaranya adalah beriman kepada Allah dan RasulNya, mencintai Allah dan RasulNya dan amal-amal ke-bajikan dan kebaikan semisal itu. Dalil-dalil yang memperkuat hal itu banyak sekali, di antaranya firman Allah صلی الله عليه وسلم,

Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu. (Al-A’raf: 180).

Di antaranya pula, sebagaimana doa yang didengar oleh Nabi صلی الله عليه وسلم dari seseorang yang mengucapkan,

اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ اْلأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu melalui persaksian-ku bahwa Engkau adalah Allah, Tiada Tuhan yang haq untuk disembah selain Engkau, Yang Mahatunggal Dan Tempat Bergantung, Yang Tidak beranak dan tidak diperanakkan, Yang tiada bagiNya seorang pun yang dapat menandingi.

لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاْسِمِهِ اْلأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ

Sungguh dia telah memohon kepada Allah melalui NamaNya yang Mahaagung, Yang bilamana dimohonkan melaluinya, pasti Dia akan memberi dan bila Dia dimintai (dengan berdoa) melaluinya, pasti Dia akan mengabulkan.” (Dikeluarkan oleh para pengarang empat kitab Sunan: Abu Daud, kitab ash-Shalah, no. 1493; at-Tirmidzi, kitab ad-Da’awat, no. 3475; an-Nasa’i, as-Sunan al-Kubra, no. 7666; Ibnu Majah, kitab ad-Du’a, no. 2857. Dan Ibnu Hibban, bab Ihsan, no. 891, dishahihkan oleh beliau sendiri).

Di antara dalilnya yang lain adalah hadits tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua lantas mereka bertawassul kepada Allah صلی الله عليه وسلم melalui amal-amal shalih mereka; orang pertama bertawassul kepada Allah melalui perbuatan birrul walidain (baktinya terhadap kedua orang tuanya). Orang kedua bertawassul kepada Allah melalui kesucian dirinya dari melakukan zina padahal sudah di depan matanya. Orang ketiga bertawassul kepada Allah melalui tindakannya mengembangkan (menginvestasikan) upah buruhnya (yang minggat), kemudian dia menyerahkan semua hasil investasi itu kepadanya (setelah dia datang lagi). Berkat perbuatan-perbuatan di atas, Allah menghindarkan mereka dari kesulitan tersebut, menerima doa mereka serta menjadikan batu besar yang menyumbat mulut goa tersebut bergeser dan terbuka. Hadits tersebut disepakati keshahihannya (oleh Imam Bukhari dan Muslim-penj.). Wallahu waliyy at-Taufiq.

Rujukan:

Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 324-326.

Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Kategori: Aqidah
Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com

Advertisements

About hang puriah

Alhamdulillah Segala Puji hanya milik Allah Azza Wajalla yang telah melimpahkan nikmatNya [ Nikmat Iman, Islam, dan As-Sunnah ] | Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Sholaulah 'alaihi Wasalam | Allahumma Sholi'ala Muhammad waalaali muhammad | dan Mereka-Mereka [ salaf dan khalaf ] yang menggadaikan hidupnya untuk mempelajari memahami agama yang Haq ini sehingga kita di akhir zaman ini mendapatkan cahaya-cahaya islam | Biiznilaah | Semoga Allah Azzawalla merahmati mereka semua | Dan Seindah-indah nikmat adalah nikmat hidup dan mati di atas As-Sunnah | Karena inilah jalannya yang tertunjuki yang dibawa Nabi Sholaulah 'alaihi Wasalam | mari kita mengikuti mereka selangkah demi selangkah | Walaupun kita (khusus lebih khusus) tidak berilmu, dan tidak akan sanggup beramal (istiqomah) seperti mereka, waallahu waliyy at-taufig

Posted on March 6, 2013, in Aqidah. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: